K+1  K+NS  K+PC 

VTV 1  VTV 2  VTV 3  VTV 4  VTV 5  VTV 6  VTV 9 

VTVCab 1  VTVCab 2 - Phim Viet  VTVCab 3 - The Thao TV 

VTVCab 6 - Hay TV  VTVCab 7  VTVCab 8 - Bibi  VTVCab 17 - Yeah1 

Hà Nội 1  Hà Nội 2  HTV 7  Vĩnh Long 1  Vĩnh Long 2 

VTV - Đà Nẵng  VTV - Cần Thơ 1  VTV - Cần Thơ 2 

SCTV1  SCTV2  SCTV3  SCTV4  SCTV7  SCTV9 

SCTV11  SCTV12  SCTV13  SCTV14  SCTV15  SCTV16 

SCTV 9

00:15 TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 9
01:15 THIỆN NỮ LẠC HỒN - TẬP 1
02:15 THIÊN NHÃN - TẬP 14
03:15 SÓNG GIÓ VƯƠNG TRIỀU - TẬP 10
04:15 SÓNG GIÓ VƯƠNG TRIỀU - TẬP 11
05:15 GIA ĐÌNH VUI VẺ -TẬP 124
06:15 TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 8
07:15 THIỆN NỮ LẠC HỒN - TẬP 2
08:15 THIÊN NHÃN - TẬP 15
09:15 SÓNG GIÓ VƯƠNG TRIỀU - TẬP 12
10:15 SÓNG GIÓ VƯƠNG TRIỀU - TẬP 13
11:15 GIA ĐÌNH VUI VẺ -TẬP 125
12:15 TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 9
13:15 THIỆN NỮ LẠC HỒN - TẬP 3
14:15 THIÊN NHÃN - TẬP 16
15:15 SÓNG GIÓ VƯƠNG TRIỀU - TẬP 14
16:15 SÓNG GIÓ VƯƠNG TRIỀU - TẬP 15
17:15 GIA ĐÌNH VUI VẺ -TẬP 127
18:15 TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 11
19:15 THIỆN NỮ LẠC HỒN - TẬP 4
20:15 THIÊN NHÃN - TẬP 17
21:15 SÓNG GIÓ VƯƠNG TRIỀU - TẬP 16
22:15 SÓNG GIÓ VƯƠNG TRIỀU - TẬP 17
23:15 GIA ĐÌNH VUI VẺ -TẬP 125
 
 
 
 
Bảng xếp hạng bóng đá
Ngoại hạng Anh - Premiership
Bóng đá Tây Ban Nha - Primera Liga
Bóng đá Ý - Serie A
Bóng đá Đức - Bundesliga
Bóng đá Hà Lan - Eredivisie
Bóng đá Pháp - Ligue 1
 
Lịch phát sóng
K+1 K+NS K+PC HTV7
VTVCab 1 VTVCab 2 VTVCab 3
VTVCab 6 VTVCab 7 VTVCab 8
SCTV 1 SCTV 9 SCTV 15
VTV1  VTV2  VTV3 VTV4  VTV 5 VTV6 VTV9
Hà Nội 1 Hà Nội 2  Vĩnh Long 1  Vĩnh Long2
Thể thao - Bảng xếp hạng thế giới